colosseum.gif fejlec.gif
 
Login

Lost Password?
Only the members of Collegium Gladiatorium Cultural Taditional Fighting Society can register!
 
  • Hungarian formal
  • English
  • Italian
A Gall Császárság

Amint azt már korábban leírtuk, az i.sz. 3. évszázad derekán zavaros idők jártak a Római Birodalomban. Az egyes hadseregcsoportok sorra császárrá kiáltották ki saját vezéreiket, ideig-óráig lényegében bárki felölthette a bíbort, aki pár ezer katona támogatását maga mellett tudhatta. Az önjelölt trónkövetelők sorra Róma ellen indultak, majd néhány hónapnyi, jobb esetben 2-3 évnyi „uralkodást” követően annak rendje s módja szerint áldozatául estek valamelyik újabb jelölt hadainak vagy bérgyilkosainak.

Ebben a rendkívüli, veszélyekkel terhes időszakban különösen szembetűnő volt, hogy néhány – egyébként nem is különösebben tehetséges – államférfi közel tizenöt éven keresztül önálló államot alapíthatott a Birodalom határain belül, dacolva a Rómából kormányzó császárok és a senatus akaratával.

A Gall Császárság i.sz. 260 és 274 között állt fenn, fénykorában a Birodalom területének és lakosságának mintegy negyede nem Rómába, hanem Augusta Treverorumba (a mai Trier-be) küldte az adót. A „gall császárok” átmeneti sikerét vélhetően az biztosította, hogy nem próbáltak tovább nyújtózni, mint ameddig a takarójuk ért, nem törtek a főhatalomra, nem vezették hadaikat Itália ellen, megelégedtek Európa nyugat részének birtoklásával. Nem mellesleg, az új államalakulat létrejöttében jelentős szerepe volt annak is, hogy 260-ban éppen drámai csapások sújtották az egész Római Birodalmat.

Állandó háborúk, éhínség, járványok követték egymást, mígnem, az istenek haragjának legfőbb jeleként a keleten háborúzó Valerianus császár a perzsa uralkodó fogságába esett. Fia és egyben társuralkodója, Gallienus közben nagy nehézségek árán verte vissza a közép-dunai hadszíntéren, Pannoniában és Noricumban, majd magán az italiai félszigeten, az ismétlődő germán támadásokat. Ugyanakkor nem volt képes megvédeni a távoli, nyugati provinciákat, a két Germaniát, Galliát és Hispaniát a betolakodóktól, így ezek alaposan megszenvedték a betöréseket. 260 őszére a Rajnához is elért a császár elfogatásának híre, a nyugati tartományok rettegve várták a germán inváziót és a nyomában járó káoszt. Ekkor történt, hogy Marcus Cassianus Latinius Postumus, Germania Inferior helytartója legióival tönkrevert egy alemann rablóbandát. A sikeren fellelkesült katonák és a rémült polgárok császárrá kiáltották ki a vezért, aki erős kézzel kezdett hatalma megszilárdításához. Gallienus, a törvényes császár kiskorú fia, trónörököse, Saloninus nevelőjével együtt éppen Colonia Agrippinában (ma Köln) tartózkodott. Postumus ostrom alá vette a várost, majd, amikor annak lakói kiszolgáltatták neki a gyermek császárt, kíméletlenül megölette – innen már számára sem volt visszaút. Postumus megtisztította a nyugati provinciágat a portyázó barbár csapatoktól, és helyreállította a rajnai határt.Birdalmának magját a három gall provincia, Lugdunensis, Aquitania és Narbonensis alkotta, valamint Germania Superior és Inferior, ahol jelentős csapatok állomásoztak a határ védelmére. 261 végére a két britanniai és három hispán provincia (Tarraconensis, Baetica, Lusitania), valamint az Alpoktól északra fekvő Raetia is elismerte Postumus uralmát.

Postumus és utódai sohasem vonultak Róma ellen, ezért eleinte Gallienus sem támadta őket, legalábbis addig, míg el nem rendezte a közép-dunai provinciák ügyét. 265-ben ugyan megpróbálkozott a szakadár tartományok visszaszerzésével, de egy várostrom során megsérült, így dolgavégezetlenül kellett hazatérnie. Postumus még négy évig megőrizte hatalmát és túlélte vetélytársát.

269-ben Postumus saját lázadó hadvezére, Laelianus ellen vonult, legyőzte és kivégeztette, de Moguntiacum (Maintz) visszafoglalása után nem engedte, hogy katonái kifosszák a várost, így azok felbőszülve meggyilkolták. Utóda, Marius egyes források szerint mindössze két napig uralkodott – nála alacsonyabb származású ember addig még nem viselte a bíbort: állítólag fegyverkovácsként dolgozott, és a lázongó közkatonák közt ő volt az egyik hangadó, tehát még tiszti rangot sem viselt, amikor megválasztották.

Erőszakos halála után Victorinus, Postumus korábbi helyettese lépett az augusta treverorumi trónra, uralma alatt azonban a Gall Császárság már hanyatlásnak indult. Hispánia nem ismerte el Victorinust császárnak, és II. Claudiusnak sikerült visszahódítania a Rhone folyótól keletre eső galliai területeket is. Életrajzírója szerint bukását „az asszonyok iránti túlzott vonzódása” okozta, mivel sorra elcsábította, talán meg is erőszakolta bajtársai feleségeit. 271 elején egy féltékeny tiszt gyilkolta meg.

Utóda a rátermett és erélyes hadvezér, Aquitania korábbi kormányzója, Tetricus lett, akinek uralma alatt utoljára emelkedett fel a Gall Birodalom csillaga. Germán betörések sorát állította meg, Gallia, Britannia és a két Germania még mindig az ő pálcája alatt egyesült. 274 tavaszára azonban – közel 15 évnyi tétlenség után – beindult a pusztító római acélhenger, Aurelianus császár kilenc legióval Tetricus ellen vonult. A mindent eldöntő csatára Catalaunum (igen, ez a későbbi hun háborúból is ismert csatahely) mellett került sor, ahol a Gall Császárság erői kemény csatában vereséget szenvedtek. Tetricus fiával együtt meghódolt, a szakadár provinciák pedig visszatértek a Római Birodalom kebelére.

Már az ókorban elterjedt az a pletyka, hogy az ellenállás valójában nem is volt annyira elkeseredett, Tetricus a csata előtt megállapodott Aurelianus-szal, sőt esetleg ő maga hívta be a császári csapatokat. A pletyka alapja az lehetett, hogy Tetricust sem ki nem végezték, sem be nem börtönözték, Aurelianus kinevezte őt egy békés dél-itáliai régió, Lucania tartományi felügyelőjének. Békés öregkort ért meg, és fia is a római senatus tagja lett később. Aurelianus nem állt bosszút a korábbi szakadár tartományokon, inkább a békés újraegyesítés politikáját követte, a provinciák tisztségviselőinek egy része is folytathatta karrierjét a Birodalom távolabbi pontjain.

 
< Prev   Next >
News
Honlap újítás
Tisztelt Látogatóink!
Honlapunk jelenleg csak korlátozott tartalommal érhető el. Hamarosan jelentkezünk új oldalunkkal. Az interneten addig facebook oldalunkon továbbra is elérhetőek vagyunk.
Edzéseink pedig a megszokott időben és helyen folynak tovább:
minden kedden és csütörtökön 18.30-20.00 között a Kürt Alapítvány gimnáziumban (Budapest XI.ker. Bogdánfy utca 5/b.).
69828108_2838473046167259_8641203672446926848_n.jpg 

 
Gladiátor Majális - Beszámoló a Margit szigeti tagtoborzó, nyílt edzésről a Macedon Ignis tollából
Gladiátor Majális - Beszámoló a Margit szigeti tagtoborzó, nyílt edzésről a Macedon Ignis tollából

Hol lehetne jobb helyet találni egy laza majálisra Budapest szívében, mint a Margit-szigeten? Ez
járt a fejünkben nekünk is – csak épp nem plédekkel és napszemüveggel, hanem válogatott ókori
fegyverekkel, szegecselt utazóládáinkkal, zord acélsisakjainkban jelentünk meg a Holdudvaron túl
elterülő nagyobb tisztáson.

Tucatnyi gladiátor készülődött már dél után egy órával a fák alatt – látványos edzésre, s harcokra
hangolva. Nem mondom, már a 4-es 6-os villamoson is felhívtuk magunkra a figyelmet, de a szigeten
szinte azonnal elkezdtek gyűlni körénk az érdeklődők amint átvedlettünk tunikába, ágyékkötőbe, s
felhúztuk saruinkat, megvillantottuk a fegyvereinket.

A kegyetlen lanista, Nestor szavára két sorba rendeződtünk, tisztelegtünk nézőközönségünk
előtt, majd bemelegítésként futottunk pár laza kört. Kicsit cipelgettük egymást, kicsit guggoltunk
egymás súlyával a hátunkon – máris kezdtünk bemelegedni. Jut eszembe: a Nap is szépen, perzselő
mosollyal sütött le reánk. Az edzés során jellegzetesen egyedi fekvőtámasz, húzódzkodó, és hasizom
gyakorlatokat mutattunk – közönségünk egyre nagyobb tetszésére. A legnagyobb sikert az a jelenet
aratta, amikor szoros sorban hanyatt feküdtünk, s jó Colossus testvérünk lépésről lépésre végigtalpalt
teljes testsúlyával megfeszített hasunkon. Kissé megbillent egyszer, s hogy a gyakorlatban hiba ne
legyen, dicső Nestor, a lanista bizony végig sétáltatta őt visszafelé is a soron…

Izmaink megmozgatása után következtek az egyre teljesebb harci bemutatók – a beszólított harcosok
eleinte birkózva, majd egy-egy karddal küzdve szálltak szembe egymással, végül néhány párharcot
teljes fegyverzetben is láthatott ki köröttünk állott. Szigonyt és hálót markoló retiarius, ki a nagy
pajzsot tartó secutor-nak ront, zabolátlan trák harcosok, samnis bajnok és rettentő rézmaszkot viselő
kétkardos (dimacheris) – mind a az ókori Róma dicső fényét, a hajdani harcosok izzó vérét hivatottak
megmutatni e forró délutánon.

A küzdelmek után pedig a Fórum lehetőséget adott az érdeklődőknek, hogy kezükbe adjuk
fegyvereinket, mutassunk pár technikát, meséljünk egy-két történetet a gladiátorélet vidám vagy épp
nehéz napjairól.

A fogadtatást igen pozitívnak találtuk, mi magunk pedig nagyon élveztük a rendhagyó edzést,
úgy érzem szervezünk még néhány hasonlót az elkövetkező hónapokban
 
Audax egypercesei
Mekkora volt a római birodalom?
Az ókori világot bemutató egyperceseink soron következő része a Római Birodalom földrajzi kiterjedésével és lakosságszámával foglalkozik. Rávilágítunk, hogy milyen hatalmas területeket hódítottak meg egykoron a dicső császárok, hadvezérek és összevetjük, hogy vajon az ókor birodalmai méret vagy népesség tekintetében hogyan állnák meg a helyüket korunk világában, felvehetnék-e a versenyt bármely mai országgal?
Read more...
 
A római vallás
Régi adósságunknak teszünk eleget, amikor mai, nagyobb lélegzetvételű írásunkban (melyhez nagy segítséget nyújtott Vojtech Zamarovsky Róma történelmet ír című könyve) a római vallásról adunk áttekintést. A téma természetesen annyira sokrétű, hogy teljes ismertetésre, minden részletet érintő leírásra nem törekedhettünk, cikkünk leginkább általánosságokra és egy-egy, általunk érdekesebbnek tartott momentum alaposabb ismertetésére szorítkozik.
Más vallásokhoz hasonlóan a római  is a természetfeletti lények hitén alapult. E lényekben az ember olyan természeti és társadalmi erőket személyesített meg, amelyek a hatalmán kívül álltak, sőt, amelyek hatalmukban tartották őt. Ezt annak hite egészítette ki, hogy a felsőbb erők jóindulatát az ember kiérdemelheti és a maga javára fordíthatja. E lények sorában az elsőség egyértelműen az isteneket illette meg, de a rómaiak tiszteltek mellettük különböző félisteneket, szellemeket, ártó és védelmező erőket, totemállatokat és -tárgyakat. Kegyeik megnyerésének eszköze az istentisztelet, imádság, áldozat, varázslat és a bizonyos szabályok szerint élt életmód volt, az emberek és istenek között a papok közvetítettek. Mindaz, amit eddig leírtunk, szóról szóra igaz lenne lényegében bármelyik más vallásra is, mai írásunk célja inkább a különbségek, a római vallás speciális elemeinek kihangsúlyozása.
Read more...
 
The material of the homepage is under protection of copyright. For copying either the whole or a part of it the permission of Collegium Gladiatorium is needed.