colosseum.gif fejlec.gif
 
Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?
Csak a Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület tagjai regisztrálhatnak!
 
  • Hungarian formal
  • English
  • Italian
A római vallás
Régi adósságunknak teszünk eleget, amikor mai, nagyobb lélegzetvételű írásunkban (melyhez nagy segítséget nyújtott Vojtech Zamarovsky Róma történelmet ír című könyve) a római vallásról adunk áttekintést. A téma természetesen annyira sokrétű, hogy teljes ismertetésre, minden részletet érintő leírásra nem törekedhettünk, cikkünk leginkább általánosságokra és egy-egy, általunk érdekesebbnek tartott momentum alaposabb ismertetésére szorítkozik.
Más vallásokhoz hasonlóan a római  is a természetfeletti lények hitén alapult. E lényekben az ember olyan természeti és társadalmi erőket személyesített meg, amelyek a hatalmán kívül álltak, sőt, amelyek hatalmukban tartották őt. Ezt annak hite egészítette ki, hogy a felsőbb erők jóindulatát az ember kiérdemelheti és a maga javára fordíthatja. E lények sorában az elsőség egyértelműen az isteneket illette meg, de a rómaiak tiszteltek mellettük különböző félisteneket, szellemeket, ártó és védelmező erőket, totemállatokat és -tárgyakat. Kegyeik megnyerésének eszköze az istentisztelet, imádság, áldozat, varázslat és a bizonyos szabályok szerint élt életmód volt, az emberek és istenek között a papok közvetítettek. Mindaz, amit eddig leírtunk, szóról szóra igaz lenne lényegében bármelyik más vallásra is, mai írásunk célja inkább a különbségek, a római vallás speciális elemeinek kihangsúlyozása.
Róma első istenei egyszerűek voltak, mint a Tiberis-parti dombokon élő pásztorok és földművesek élete, akik az istenek oltalmába ajánlották földjeik termését, az állatállományt, a környező erdőket és vizeket, a családot és nemzetséget. Az egyes kisebb törzseknek, csoportoknak, családokank saját istenei voltak, közülük sokan latin vagy szabin eredetűek. Amikor a hét domb falvai egyesültek, és megalapították Róma városát, felmerült az az igény, hogy a szerteágazó istenvilágot egyesítsék, rendszerbe foglalják. Később, az etruszk uralom idején Róma kénytelen volt a hódítók isteneinek tiszteletét is betagozni saját vallásába, tovább színesítve ezzel az egyébként is tarka panteont. A legfőbb isten rangját (Tin, az etruszk égisten analógiájaként) Juppiter kapta. Mars, a tavasz latin istene hadistenné, és a harcias rómaiak legendabeli ősapjává lépett elő. Az isteni rangra emelt városalapító, Romulus a szabin hadisten, Quirinus nevét vette fel. Janus, a ház kapujának őrzője idővel minden dolgok kezdetének és végének istenévé vált, két arcot kapott, hogy egyszerre előre és hátra is tekinthessen. Vesta, a házi tűzhely védelmezője új szerepkörében az egész város és állam jelképes házi tűzhelyét őrizte. Juno, az asszonyok latin úrnője, egyesülve az etruszk Uni istennővel és a görög Hérával, a házasság oltalmazója és Juppiter felesége lett. A korai istenek közül említést érdemel még Vulcanus, az etruszk tűzisten, Neptunus, a tavak, folyók, források istene (akit Róma tengeri nagyhatalommá válása után a görög Poszeidónnal azonosítottak), Saturnus, a földművelők istene, Silvanus, az erdők és legelők istene, valamint Faunus, a nyájak és pásztorok védelmezője. Ők voltak a "hazai" istenek, vezetőik Juppiter, Mars és Quirinus, de miután a rómaiak egyre több idegen kultúrával és néppel találkoztak, furcsa vallási toleranciájuk jegyében elkezdték átvenni ezek tiszteletét is, így került Rómába az "idegen" vagy "betelepült" istenek kultusza.
A nevek részletes felsorolása nélkül, átvették és saját szájízük szerint átalakították csaknem valamennyi görög isten tiszteletét. Az italicus törzsek panteonjából meghonosították a gabonaistennő Cerest, Florát, a virágok, és Venust, a tavasz, valamint Dianát, a fény és az élet istennőjét (a két utóbbit később a görög Aphroditével és Artemisszel azonosították). A betelepült istenek kultusza szárba szökkent Rómában, ezzel párhuzamosan csökkent a régi, hazai istenekre fordított figyelem. A panteon új főisten-triászát ekkor már Juppiter, Juno és az etruszk eredetű, de később Pallasz Athénével összemosott Minerva alkotta.
Róma világbirodalommá válása során további meghódított vagy szomszédos népek istenei furakodtak be a római vallásba. Róma mindenkori vezetőinek lényegében tudatos döntése volt az, hogy minden istennek megpróbálnak a kedvében járni, "az ember nem lehet elég óvatos" alapon. Egyes hadjáratok során, mint például Karthagó i.e. 147-146-os ostromakor a rómaiak az ellenség isteneinek tiszteletére pompás szertartásokat és áldozatokat mutattak be, így próbálták a másik nép haragos védelmezőit saját táborukba édesgetni. Kultuszt kapott Rómában a phrygiai "magna mater", Kübelé, a háromfejű szörnyistennő, Hekaté, az egyiptomi Ízisz és Ozirisz, valamint a termékenység és a szerelem föníciai istennője, Asztarté.
Istenként tiszteltek egyes természeti jelenségeket (mint Nox, az éjszaka, Aurora, a hajnal vagy Iris, a szivárvány), és egyes megszemélyesített erényeket vagy fogalmakat (Concordiát, az egyetértést, Justitiát, a jogot, Fortunát, a kiszámíthatatlan szerencsét, Bellonát, a háborút, Victoriát, a győzelmet, Libertast, a szabadságot vagy Pax-ot, a békét). Isteneknek kijáró tisztelet övezte magát a várost, a megszemélyesített, nőnemű Romát is.
A közös istenek tiszteletén kívül a rómaiak házi és személyes isteneknek is áldoztak, említsük meg közülük a család védelmezőit (penates), a családi tűzhely őrzőit (lares), minden ember saját személyes védőszellemét (genius). Tisztelettel adóztak az elhunytak szelleménel is, a jószándékú lelkeknek manes volt a nevük, az elhanyagolt, áldozatokkal kellőképpen ki nem engesztelt, gonosz szellemeknek pedig larvae vagy lemures.
Szinte nem létezett olyan természeti vagy társadalmi jelenség, hatóerő, amelynek ne lett volna isteni védelmezője, például az ember gyermekkora felett negyvenhárom isten őrködött, külön istene volt a bölcsőnek, az első lépésnek és a gyermek egészséges bélműködésének (nem vicc!) is.
A római vallásban, mint látjuk, több ezer isten fért meg igen jól egymással. Ebből következett a rómaiak feltétlen vallási türelme is: hitük nem ismerte a merev dogmákat, nem alkotott zárt rendszert, nem hozott létre sokszereplős, költséges egyházat. Nem igényelt a hívőktől különösebb érzelmeket, odaadást az istenek iránt, mentes volt a vallási extázistól, a vallás nevében és érdekében elkövetett kegyetlenkedéstől. Fontosabbnak tartotta a vallási előírások pontos betartását, a szertartások szigorú rend szerinti celebrálását, mint az egyéni elhivatottságot. Ennek köszönhetően a Római Birodalom területén többé-kevésbé mindenki szabadon és a megtorlás veszélye nélkül gyakorolhatta a vallását, feltéve, hogy elismerte a capitoliumi istenek (Juppiter, Juno, Minerva) és később az istenként tisztelt császár vallási főségét.
Ezen állításunknak ellentmindani látszanak a véres, kegyetlen zsidó- és keresztényüldözések. Ezekre Róma vezetői azért adtak utasítást, mert a zsidók nem voltak hajlandók elismerni egy többistenhitű panteont és felállítani templomaikban a császár képmását, a keresztények számára pedig elfogadhatatlan volt az a gondolat, hogy Jézuson kívül más halandó embert (a császárt) istennek kijáró tisztelettel övezzenek. Más kérdés, hogy az üldöztetések éppen fordított hatást értek el: akkor is és azóta is "minden üldözött mozgalom erősödik, edződik és terjed". (idézet kedvenc lengyel szerzőnktől, A. Krawczuktól)
 
< Előző   Következő >
Hírek
Honlap újítás
Tisztelt Látogatóink!
Honlapunk jelenleg csak korlátozott tartalommal érhető el. Hamarosan jelentkezünk új oldalunkkal. Az interneten addig facebook oldalunkon továbbra is elérhetőek vagyunk.
Edzéseink pedig a megszokott időben és helyen folynak tovább:
minden kedden és csütörtökön 18.30-20.00 között a Kürt Alapítvány gimnáziumban (Budapest XI.ker. Bogdánfy utca 5/b.).
69828108_2838473046167259_8641203672446926848_n.jpg 

 
Gladiátor Majális - Beszámoló a Margit szigeti tagtoborzó, nyílt edzésről a Macedon Ignis tollából
Gladiátor Majális - Beszámoló a Margit szigeti tagtoborzó, nyílt edzésről a Macedon Ignis tollából

Hol lehetne jobb helyet találni egy laza majálisra Budapest szívében, mint a Margit-szigeten? Ez
járt a fejünkben nekünk is – csak épp nem plédekkel és napszemüveggel, hanem válogatott ókori
fegyverekkel, szegecselt utazóládáinkkal, zord acélsisakjainkban jelentünk meg a Holdudvaron túl
elterülő nagyobb tisztáson.

Tucatnyi gladiátor készülődött már dél után egy órával a fák alatt – látványos edzésre, s harcokra
hangolva. Nem mondom, már a 4-es 6-os villamoson is felhívtuk magunkra a figyelmet, de a szigeten
szinte azonnal elkezdtek gyűlni körénk az érdeklődők amint átvedlettünk tunikába, ágyékkötőbe, s
felhúztuk saruinkat, megvillantottuk a fegyvereinket.

A kegyetlen lanista, Nestor szavára két sorba rendeződtünk, tisztelegtünk nézőközönségünk
előtt, majd bemelegítésként futottunk pár laza kört. Kicsit cipelgettük egymást, kicsit guggoltunk
egymás súlyával a hátunkon – máris kezdtünk bemelegedni. Jut eszembe: a Nap is szépen, perzselő
mosollyal sütött le reánk. Az edzés során jellegzetesen egyedi fekvőtámasz, húzódzkodó, és hasizom
gyakorlatokat mutattunk – közönségünk egyre nagyobb tetszésére. A legnagyobb sikert az a jelenet
aratta, amikor szoros sorban hanyatt feküdtünk, s jó Colossus testvérünk lépésről lépésre végigtalpalt
teljes testsúlyával megfeszített hasunkon. Kissé megbillent egyszer, s hogy a gyakorlatban hiba ne
legyen, dicső Nestor, a lanista bizony végig sétáltatta őt visszafelé is a soron…

Izmaink megmozgatása után következtek az egyre teljesebb harci bemutatók – a beszólított harcosok
eleinte birkózva, majd egy-egy karddal küzdve szálltak szembe egymással, végül néhány párharcot
teljes fegyverzetben is láthatott ki köröttünk állott. Szigonyt és hálót markoló retiarius, ki a nagy
pajzsot tartó secutor-nak ront, zabolátlan trák harcosok, samnis bajnok és rettentő rézmaszkot viselő
kétkardos (dimacheris) – mind a az ókori Róma dicső fényét, a hajdani harcosok izzó vérét hivatottak
megmutatni e forró délutánon.

A küzdelmek után pedig a Fórum lehetőséget adott az érdeklődőknek, hogy kezükbe adjuk
fegyvereinket, mutassunk pár technikát, meséljünk egy-két történetet a gladiátorélet vidám vagy épp
nehéz napjairól.

A fogadtatást igen pozitívnak találtuk, mi magunk pedig nagyon élveztük a rendhagyó edzést,
úgy érzem szervezünk még néhány hasonlót az elkövetkező hónapokban
 
Audax egypercesei
Mekkora volt a római birodalom?
Az ókori világot bemutató egyperceseink soron következő része a Római Birodalom földrajzi kiterjedésével és lakosságszámával foglalkozik. Rávilágítunk, hogy milyen hatalmas területeket hódítottak meg egykoron a dicső császárok, hadvezérek és összevetjük, hogy vajon az ókor birodalmai méret vagy népesség tekintetében hogyan állnák meg a helyüket korunk világában, felvehetnék-e a versenyt bármely mai országgal?
Tovább...
 
A római vallás
Régi adósságunknak teszünk eleget, amikor mai, nagyobb lélegzetvételű írásunkban (melyhez nagy segítséget nyújtott Vojtech Zamarovsky Róma történelmet ír című könyve) a római vallásról adunk áttekintést. A téma természetesen annyira sokrétű, hogy teljes ismertetésre, minden részletet érintő leírásra nem törekedhettünk, cikkünk leginkább általánosságokra és egy-egy, általunk érdekesebbnek tartott momentum alaposabb ismertetésére szorítkozik.
Más vallásokhoz hasonlóan a római  is a természetfeletti lények hitén alapult. E lényekben az ember olyan természeti és társadalmi erőket személyesített meg, amelyek a hatalmán kívül álltak, sőt, amelyek hatalmukban tartották őt. Ezt annak hite egészítette ki, hogy a felsőbb erők jóindulatát az ember kiérdemelheti és a maga javára fordíthatja. E lények sorában az elsőség egyértelműen az isteneket illette meg, de a rómaiak tiszteltek mellettük különböző félisteneket, szellemeket, ártó és védelmező erőket, totemállatokat és -tárgyakat. Kegyeik megnyerésének eszköze az istentisztelet, imádság, áldozat, varázslat és a bizonyos szabályok szerint élt életmód volt, az emberek és istenek között a papok közvetítettek. Mindaz, amit eddig leírtunk, szóról szóra igaz lenne lényegében bármelyik más vallásra is, mai írásunk célja inkább a különbségek, a római vallás speciális elemeinek kihangsúlyozása.
Tovább...
 
Az anyag szerzői jog védelme alatt áll, teljes vagy részeinek másolásához a Collegium Gladiatorium engedélye szükséges!