colosseum.gif fejlec.gif
 
 
  • Hungarian formal
  • English
  • Italian
A Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület edzőtábora

A gladiátor-kiképzõtábor hagyományosan minden év júliusában vagy augusztusában kerül megrendezésre, Egyesületünk szervezésében. A kilencnapos rendezvénynek általában 30-40 résztvevõje van, kardot sosem fogott újoncok és sokat próbált veteránok egyaránt.

A tábor életét, az edzéseket, a technikai és elméleti oktatást három prefectus, Egyesületünk vezetõi irányítják. A további résztvevõkbõl négy, egyenként nyolc-tíz fõs szakaszt, decadot alakítunk, egy-egy tapasztalt gladiátor, decanus vezetésével. A decadok tagjai együtt étkeznek, közös hálóhelyiségben alszanak, szabadidejüket is együtt töltik a táborban.
A négy alakulat nevét - Aries (Kos), Delphinus (Delfin), Aquila (Sas) és Taurus (Bika) - egy-egy állatról kapta, ugyancsak megfeleltethetõek a négy õselemnek: rendre a Tûz, a Víz, a Levegõ és a Föld.
Az edzõtábor programja az elmúlt évek során bevált napirend szerint zajlik: ébresztõ reggel hat órakor, majd fél héttõl 4-5 km futás. A reggelit követõen 9 órától 12-ig erõnléti és technikai edzés zajlik. Ebéd után rövid pihenõ következik, majd délután 2 órától este 6-ig küzdelmi edzés. 7-tõl vacsorázunk, majd este 10 órakor takarodó, hogy kellõképpen fel tudjunk készülni egy újabb fárasztó napra.

A kezdõknek és újoncoknak a legalapvetõbb fegyverforgatási technikákat kell elsajátítaniuk és alkalmazniuk, a tapasztaltabb gladiátorok esetén a harci készségek fejlesztése a cél. A délutáni küzdelmi edzéseken ennek megfelelõen az újoncok a fakardos vívást gyakorolják, a magasabb fokozatúak a különbözõ fegyvernemek egymás elleni küzdelmeit. Fontos szerepet kap a túlerõ elleni harc gyakorlása (egy harcos kettõ ellen, kettõ három ellen, négy hat ellen), a hátrányos helyzetek megoldása (például ha a gladiátor a küzdelem során elveszíti valamelyik fegyverét, vagy a földre kerül), a csapatküzdelmek (négy, nyolc, tizenkét tagú csoportok szembeállítása).
Lehetõség nyílik az évközi edzéseken kevesebb hangsúlyt kapott fegyverek, mint a gerely és az íj használatának gyakorlására, a vállalkozó kedvûek a sajátjuktól eltérõ fegyvernemek küzdõstílusában is próbára tehetik magukat.
Az ebédet és vacsorát követõ pihenõidõt egyrészt a fegyverek, páncélok karbantartására fordítjuk, másrészt ekkor hangzanak el a különféle témájú elõadások is. Szó esik a gladiátorok és a gladiátorjátékok történetérõl, az ókori hadtörténetrõl (pl. a római hadsereg fejlõdésérõl, Caesar galliai vagy Traianus dák háborúiról), de a római hétköznapokról is. Persze nem maradhat ki a sorból sem az irodalom (Catullus és Ovidius szerelmi költészete, Martialis epigrammái), sem a neves görög-római filozófusok.

A szombat esti táborzárást követõen nagy lakoma kezdõdik, megfelelõ mennyiségû és minõségû bor társaságában. A tábor szigorú rendje ilyenkor felbomlik, tüzet gyújtunk, eszünk-iszunk, szól a dal, folyik a bor és a mulatozás hajnalig.

 
Az anyag szerzői jog védelme alatt áll, teljes vagy részeinek másolásához a Collegium Gladiatorium engedélye szükséges!